Trả lời Hoạt động 4 trang 100 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Dựa vào HĐ2, em hãy cho biết trục đối xứng của hình tròn là đường thằng nào?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trục đối xứng là đường thẳng mà khi chia hình thành hai phần mà nếu gấp" hình theo đường thẳng d thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau.

Lời giải chi tiết

Trục đối xứng của hình tròn là đường thẳng đi qua tâm của hình tròn đó.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 21. Hình có trục đối xứng