Trả lời Hoạt động 3 trang 99 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Gấp đôi một tờ giấy (h.5.2a), dùng kéo cắt một đường như hình 5.2b rồi mở ra, ta được một hình. Hình đó có đặc điểm gì giống những hình trên?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình và nhận xét.

Lời giải chi tiết

Hình được cắt có hai phần giống hệt nhau.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 21. Hình có trục đối xứng