Luyện tập chung trang 54

Bình chọn:
4.2 trên 123 phiếu
Bài 2.45 trang 55 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Cho bảng sau:... a) Tìm các số thích hợp thay vào ô trống trong bảng; b) So sánh tích ƯCLN(a, b) . BCNN(a, b) và a.b. Em rút ra kết luận gì?

Xem lời giải

Bài 2.46 trang 55 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tìm ƯCLN và BCNN của: a) 3.5^2 và 5^2.7 b) 2^2.3.5; 3^2.7 và 3.5.11

Xem lời giải

Bài 2.47 trang 55 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Các phân số sau đã tối giản chưa? Nếu chưa, hãy rút gọn về phân số tối giản.a)15/17; b) 70/105

Xem lời giải

Bài 2.48 trang 55 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Hai vận động viên chạy xung quanh một sân vận động. Hai vận động viên xuất phát tại cùng một thời điểm, cùng vị trí và chạy cùng chiều. Vận động viên thứ nhất chạy một vòng sân hết 360 giây, vận động viên thứ hai chạy một vòng sân mất 420 giây. Hỏi sau bao nhiêu phút họ lại gặp nhau, biết tốc độ di chuyển của họ không đổi?

Xem lời giải

Bài 2.49 trang 55 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Quy đồng mẫu các phân số sau:a) 4/9 và 7/15; b) 512; 7/15 và 4/27

Xem lời giải

Bài 2.50 trang 55 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Từ ba tấm gỗ có độ dài 56 dm, 48 dm và 40 dm, bác thợ mộc muốn cắt thành các thanh gỗ có độ dài như nhau mà không để thừa mẩu gỗ nào. Hỏi bác cắt như thế nào để được các thanh gỗ có độ dài lớn nhất có thể?

Xem lời giải

Bài 2.51 trang 55 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Học sinh lớp 6A khi xếp thành hàng 2, hàng 3, hàng 7 đều vừa đủ hàng. Hỏi số học sinh lớp 6A là bao nhiêu, biết rằng số học sinh nhỏ hơn 45.

Xem lời giải

Bài 2.52 trang 55 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Hai số có BCNN là 2^3.3.5^3 và ƯCLN là 2^2.5. Biết một trong hai số bằng 2^2.3.5, tìm số còn lại.

Xem lời giải