Giải Bài 2.47 trang 55 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Các phân số sau đã tối giản chưa? Nếu chưa, hãy rút gọn về phân số tối giản

a) \(\frac{15}{17}\)

b) \(\frac{70}{105}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân số tối giản là phân số có ước chung lớn nhất của tử số và mẫu số là 1

Lời giải chi tiết

a) \(\frac{15}{17}\)

Vì ƯCLN(15,17)=1 nên phân số \(\frac{15}{17}\) đã tối giản

b) \(\frac{70}{105}\)

Ta có: 70 = 2.5.7;    105= 3.5.7

+ Thừa số nguyên tố chung là 5 và 7

+ Số mũ nhỏ nhất của 5 là 1, số mũ nhỏ nhất của 7 là 1 nên \(ƯCLN(70, 105) = 35 \ne 1\) nên phân số chưa tối giản. 

\(\frac{70}{105}=\frac{70:35}{105:35}=\frac{2}{3}\)

ƯCLN(2;3)=1 nên \(\frac{70}{105}\) đã rút gọn về \(\frac{2}{3}\) tối giản


Bình chọn:
4.5 trên 26 phiếu

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 54