Bài 10. Số nguyên tố

Bình chọn:
4.5 trên 227 phiếu
Số nguyên tố

Lý thuyết Số nguyên tố Toán 6 KNTT với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

1. Số nguyên tố và hợp số
Hoạt động 1 trang 38 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm các ước và số ước của các số trong bảng bên

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 38 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy chia các số cho trong bảng 2.1 thành hai nhóm: nhóm A gồm các số chỉ có hai ước, nhóm B gồm các số có nhiều hơn hai ước.

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 38 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Suy nghĩ và trả lời câu hỏi: a) Số 1 có bao nhiêu ước? b) Số 0 có chia hết cho 2, 5, 7, 2017, 2018 không? Em có nhận xét gì về số ước của 0?

Xem lời giải

Luyện tập 1 trang 39 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy tìm nhà thích hợp cho các số trong bảng 2.1.

Xem lời giải

Luyện tập 2 trang 39 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các số cho dưới đây, số nào là số nguyên tố, số nào là hợp số? Vì sao? a) 1 930; b) 23.

Xem lời giải

Thử thách nhỏ trang 39 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bạn Hà đang ở ô tìm đường đến phòng chiếu phim 2. Biết rằng chỉ có thể đi từ một ô sang ở chung cạnh có chứa số nguyên tố. Em hãy giúp Hà đến được phòng chiếu phim nhé.

Xem lời giải

2. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Câu hỏi 1 trang 40 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bạn Việt phân tích số 60 ra thừa số nguyên tố và cho kết quả 60 = 3. 4. 5. Kết quả của Việt đúng hay sai? Nếu sai, em hãy sửa lại cho đúng.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 40 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm các số còn thiếu trong phân tích số 18 ra thừa số nguyên tố theo sơ đồ cây ở hình 2.3.

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 41 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm các số còn thiếu trong phân tích số 30 ra thừa số nguyên tố theo sơ đồ cột ở hình bên.

Xem lời giải

Luyện tập 3 trang 41 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố theo sơ đồ cột: a) 36; b) 105.

Xem lời giải

Bài 2.17 trang 41 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố: 70; 115.

Xem lời giải

Bài 2.18 trang 41 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Kết quả phân tích các số 120; 102 ra thừa số nguyên tố của bạn Nam như sau: 120 = 2.3.4.5; 102 = 2.51. Theo em, kết quả của Nam đúng hay sai? Nếu sai, em hãy sửa lại cho đúng.

Xem lời giải

Bài 2.19 trang 41 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Các khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao? a) Ước nguyên tố của 30 là 5 và 6; b) Tích của hai số nguyên tố bất kì luôn là số lẻ; c) Ước nguyên tố nhỏ nhất của số chẵn là 2; d) Mọi bội của 3 đều là hợp số; e) Mọi số chẵn đều là hợp số.

Xem lời giải

Bài 2.20 trang 42 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Kiểm tra xem các số sau là số nguyên tố hay hợp số bằng cách dùng dấu hiệu chia hết hoặc tra bảng số nguyên tố: 89; 97; 125; 541; 2013; 2018.

Xem lời giải

Bài 2.21 trang 42 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Hãy phân tích A ra thừa số nguyên tố: A = 4^4.9^5

Xem lời giải

Bài 2.22 trang 42 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tìm các số còn thiếu trong các sơ đồ phân tích một số ra thừa số nguyên tố sau:

Xem lời giải

Bài 2.23 trang 42 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Một lớp có 30 học sinh. Cô giáo muốn chia lớp thành các nhóm để thực hiện các dự án học tập nhỏ. Biết rằng, các nhóm đều có số người bằng nhau và có nhiều hơn 1 người trong mỗi nhóm. Hỏi mỗi nhóm có thể có bao nhiêu người?

Xem lời giải

Xem thêm