Trả lời Hoạt động 3 trang 38 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Suy nghĩ và trả lời câu hỏi:

a) Số 1 có bao nhiêu ước?

b) Số 0 có chia hết cho 2, 5, 7, 2017, 2018 không? Em có nhận xét gì về số ước của 0?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm số ước của 0 và 1 rồi trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết

a) Số 1 có 1 ước

b) Số 0 chia hết cho 2, 3, 5, 7, 2 018, 2 019.

    Số 0 có vô số ước


Bình chọn:
4.1 trên 18 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 10. Số nguyên tố