Giải Bài 2.23 trang 42 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Một lớp có 30 học sinh. Cô giáo muốn chia lớp thành các nhóm để thực hiện các dự án học tập nhỏ. Biết rằng, các nhóm đều có số người bằng nhau và có nhiều hơn 1 người trong mỗi nhóm. Hỏi mỗi nhóm có thể có bao nhiêu người?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích 30 ra thừa số nguyên tố sau đó lập bảng.

Lời giải chi tiết

Phân tích 30 ra thừa số nguyên tố ta được: 30 = 2.3.5

Ta có bảng sau:

 

Số nhóm

Số người một nhóm

2

15

3

10

5

6

6

5

10

3

15

2

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 10. Số nguyên tố


Hỏi bài