Trả lời Câu hỏi 1 trang 40 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Bạn Việt phân tích số 60 ra thừa số nguyên tố và cho kết quả 60 = 3. 4. 5. Kết quả của Việt đúng hay sai? Nếu sai, em hãy sửa lại cho đúng. 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát xem các số trong tích đã cho có là các số nguyên tố không

Lời giải chi tiết

Kết quả của Việt sai vì 4 không là số nguyên tố

Sửa lại:

60 = 22.3.5


Bình chọn:
4.5 trên 10 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 10. Số nguyên tố