Trả lời Luyện tập 1 trang 39 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Em hãy tìm nhà thích hợp cho các số trong bảng 2.1.

 

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.

Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.

Lời giải chi tiết

Số nguyên tố: 11,7,5,3,2.

Hợp số: 10,9,8,6,4.


Bình chọn:
4.2 trên 14 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 10. Số nguyên tố