Giải Bài 2.24 trang 42 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Trong nghi lễ thượng cờ lúc 6 giờ sáng và hạ cờ lúc 21 giờ hằng ngày ở Quảng trường Ba Đình, đội tiêu binh có 34 người gồm 1 sĩ quan chỉ huy đứng đầu và 33 chiến sĩ. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp 33 chiến sĩ thành các hàng sao cho mỗi hàng có số người như nhau?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm các ước của 33 để suy ra số cách sắp xếp.

Lời giải chi tiết

Các cách sắp xếp 33 chiến sĩ là:

+) 11 hàng mỗi hàng 3 người

+) 3 hàng mỗi hàng 11 người

Vậy có 2 cách sắp xếp.

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 10. Số nguyên tố


Hỏi bài