Giải Bài 2.21 trang 42 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Hãy phân tích A ra thừa số nguyên tố: A = 44.95

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đưa A về tích các lũy thừa cơ số 2 và 3.

Lời giải chi tiết

A = 44.95

  = 4.4.4.4.9.9.9.9.9

  = 22. 22. 22. 22.32.32.32.32.32

  = 22+2+2+2.32+2+2+2+2

  = 28.310

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 10. Số nguyên tố


Hỏi bài