Bài 4. Phép cộng và phép trừ số tự nhiên - Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.2 trên 155 phiếu
Phép cộng và phép trừ số tự nhiên

Lý thuyết Phép cộng và phép trừ số tự nhiên Toán 6 KNTT với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

1. Phép cộng số tự nhiên
Vận dụng 1 trang 15 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Diện tích gieo trồng lúa vụ Thu Đông năm 2019 vùng Đồng bằng sông Cửu Long ước tính đạt 713 200 ha, giảm 14 500 ha so với vụ Thu Đông năm 2018. (Theo Tổng cục Thống kê 10/2019) Hãy tính diện tích gieo trồng lúa vụ Thu Đông năm 2018 của Đồng bằng sông Cửu Long.

Xem lời giải

Hoạt động 1 trang 15 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho a = 28 và b = 34. a) Tính a + b và b + a. b) So sánh các kết quả nhận được ở câu a).

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 15 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho a = 17, b = 21, c = 35. a) Tính (a + b) + c và a + (b + c). b) So sánh các kết quả nhận được ở câu a).

Xem lời giải

Luyện tập 1 trang 16 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính một cách hợp lí: 117 + 68 + 23.

Xem lời giải

2. Phép trừ số tự nhiên
Luyện tập 2 trang 16 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính 865 279 – 45 027.

Xem lời giải

Vận dụng 2 trang 16 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài toán mở đầu: Mai đi chợ mua cà tím hết 18 nghìn đồng, cà chua hết 21 nghìn đồng và rau cải hết 30 nghìn đồng. Mai đưa cho cô bán hàng 100 nghìn đồng thì được trả lại bao nhiêu tiền?

Xem lời giải

Bài 1.17 trang 16 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tính:a) 63 548 + 19 256 ; b) 129 107 + 34 693

Xem lời giải

Bài 1.18 trang 16 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Thay "?" bằng số thích hợp: ? + 2 895 = 2 895 + 6 789

Xem lời giải

Bài 1.19 trang 16 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tìm số tự nhiên x thỏa mãn: a) 7 + x = 362; b) 25 - x = 15; c) x - 56 = 4

Xem lời giải

Bài 1.20 trang 16 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Dân số Việt Nam năm 2019

Xem lời giải

Bài 1.21 trang 16 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Nhà ga số 1 và nhà ga số 2 của một sân bay có thể tiếp nhận tương ứng khoảng 6 526 300 và 3514 500 lượt hành khách mỗi năm. Nhờ đưa vào sử dụng nhà ga số 3 mà mỗi năm sân bay này có thể tiếp nhận được khoảng 22 851 200 lượt hành khách. Hãy tính số lượt hành khách mà nhà ga số 3 có thể tiếp nhận mỗi năm.

Xem lời giải

Bài 1.22 trang 16 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tính một cách hợp lí: a) 285 + 470 + 115 + 230 b) 571 +216 + 129 + 124

Xem lời giải

Các dạng toán về phép cộng và phép trừ số tự nhiên

Các dạng toán về phép cộng và phép trừ số tự nhiên

Xem chi tiết