Trả lời Luyện tập 1 trang 16 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tính một cách hợp lí: 117 + 68 + 23.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhóm các số hạng có tổng là số tròn chục rồi tính

Lời giải chi tiết

117 +68 + 23 = (117 +23) + 68 = 140 + 68 = 208.


Bình chọn:
4.4 trên 19 phiếu