Trả lời Hoạt động 2 trang 15 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho a = 17, b = 21, c = 35.

a) Tính (a + b) + c và a + (b + c).

b) So sánh các kết quả nhận được ở câu a).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính rồi so sánh kết quả

Lời giải chi tiết

a) (a + b) + c = (17 +21) + 35 = 38 + 35 = 73

     a + (b + c) = 17 + (21 + 35) = 17 +56 = 73.

b) Kết quả của 2 phép tính ở câu a bằng nhau.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 12 phiếu