Giải Bài 1.21 trang 16 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Nhà ga số 1 và nhà ga số 2 của một sân bay có thể tiếp nhận tương ứng khoảng 6 526 300 và 3514 500 lượt hành khách mỗi năm. Nhờ đưa vào sử dụng nhà ga số 3 mà mỗi năm sân bay này có thể tiếp nhận được khoảng 22 851 200 lượt hành khách. Hãy tính số lượt hành khách mà nhà ga số 3 có thể tiếp nhận mỗi năm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính tổng số lượt hành khách mà nhà ga số 1 và số 2 có thể tiếp nhận mỗi năm.

=> Số lượt hành khách mà nhà ga số 3 có thể tiếp nhận mỗi năm.

Lời giải chi tiết

Tổng số lượt hành khách mà nhà ga số 1 và số 2 có thể tiếp nhận mỗi năm là:

6 526 300 + 3 514 500 = 10 040 800 (lot)

Số lượt hành khách mà nhà ga số 3 có thể tiếp nhận mỗi năm là:

22 851 200 - 10 040 800 = 12 810 400 (lurot)

Đáp số: 12 810 400 lượt hành khách.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài