Giải Bài 1.22 trang 16 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tải về

Tính một cách hợp lí: a) 285 + 470 + 115 + 230 b) 571 +216 + 129 + 124

Đề bài

Tính một cách hợp lí:

a) 285 + 470 + 115 + 230

b) 571 +216 + 129 + 124

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng

Nhóm các số hạng có tổng là số tròn trăm hoặc tròn chục.

Lời giải chi tiết

a) 285 + 470 + 115 + 230

= (285 + 115) + (470 + 230)

= 400 + 700

= 1 100

b) 571 +216 + 129 + 124

= (571 + 129) + (216 + 124)

= 700 + 340

= 1 040.


Bình chọn:
4.6 trên 38 phiếu
Tải về

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí