Giải Bài 1.22 trang 16 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Tính một cách hợp lí:

a) 285 + 470 + 115 + 230

b) 571 +216 + 129 + 124

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhóm các số hạng có tổng là số tròn trăm hoặc tròn chục.

Lời giải chi tiết

a) 285 + 470 + 115 + 230

= (285 + 115) + (470 + 230)

= 400 + 700

= 1 100

b) 571 +216 + 129 + 124

= (571 + 129) + (216 + 124)

= 700 + 340

= 1 040.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài