Trả lời Luyện tập 2 trang 16 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tính 865 279 – 45 027.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đặt tính rồi tính

Lời giải chi tiết

865 279 - 45 027 = 820 252

Lời giải hay


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu