Giải Bài 1.20 trang 16 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Dân số Việt Nam năm 2019 là 96 462 106 người. Năm 2020, dân số Việt Nam tăng 876 473 người so với năm 2019. Tính dân số Việt Nam năm 2020. (Theo danso.org)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dân số Việt Nam năm 2020 = Dân số Việt Nam năm 2019 + dân số Việt Nam tăng so với năm 2019.

Lời giải chi tiết

Dân số Việt Nam năm 2020 là:

96 462 106 + 876 473 = 97 338 579 (người)

Đáp số: 97 338 579 người.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài