Bài tập cuối chương III

Bình chọn:
4 trên 128 phiếu
Bài 3.50 trang 76 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Dùng số âm để diễn tả các thông tin sau: a) Ở nơi lạnh nhất thế giới, nhiệt độ có thể xuống đến 60oC dưới 0°C. b) Do dịch bệnh, một công ty trong một tháng đã bị lỗ 2 triệu đồng.

Xem lời giải

Bài 3.51 trang 76 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Trong các số a, b, c, d, số nào dương, số nào âm nếu:

Xem lời giải

Bài 3.52 trang 76 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Liệt kê các phần tử của tập hợp sau rồi tính tổng của chúng

Xem lời giải

Bài 3.53 trang 76 SGk Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

a) 15.(-236) + 15.235;b) 237. (-28) + 28. 137; c) 38. (27 - 44) - 27.(38 - 44).

Xem lời giải

Bài 3.54 trang 76 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tính giá trị của biểu thức P = (-35). x - (-15) - 37 trong mỗi trường hợp sau: a) x = 15; b) x = -37.

Xem lời giải

Bài 3.55 trang 76 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Có hay không hai số nguyên a và b mà hiệu a - b: a) lớn hơn cả a và b; b) lớn hơn a nhưng nhỏ hơn b? Trong mỗi trường hợp, hãy cho ví dụ minh hoạ bằng số.

Xem lời giải

Bài 3.56 trang 76 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Cho 15 số có tính chất tích của 5 số bất kì trong chúng đều âm. Hỏi tích của 15 số đó mang dấu gì?

Xem lời giải

Lý thuyết bài tập cuối chương III

Lý thuyết bài tập cuối chương III

Xem chi tiết