Bài tập cuối chương III

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 3.50 trang 82 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Dùng số âm để diễn tả các thông tin sau: a) Ở nơi lạnh nhất thế giới, nhiệt độ có thể xuống đến 60oC dưới 0°C. b) Do dịch bệnh, một công ty trong một tháng đã bị lỗ 2 triệu đồng.

Xem lời giải

Bài 3.51 trang 82 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Trong các số a, b, c, d, số nào dương, số nào âm nếu:

Xem lời giải

Bài 3.52 trang 82 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Liệt kê các phần tử của tập hợp sau rồi tính tổng của chúng

Xem lời giải

Bài 3.53 trang 82 SGk Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

a) 15.(-236) + 15.235;b) 237. (-28) + 28. 137; c) 38. (27 - 44) - 27.(38 - 44).

Xem lời giải

Bài 3.54 trang 82 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tính giá trị của biểu thức P = (-35). x - (-15) - 37 trong mỗi trường hợp sau: a) x = 15; b) x = -37.

Xem lời giải

Bài 3.55 trang 82 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Có hay không hai số nguyên a và b mà hiệu a - b: a) lớn hơn cả a và b; b) lớn hơn a nhưng nhỏ hơn b? Trong mỗi trường hợp, hãy cho ví dụ minh hoạ bằng số.

Xem lời giải

Bài 3.56 trang 82 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Cho 15 số có tính chất tích của 5 số bất kì trong chúng đều âm. Hỏi tích của 15 số đó mang dấu gì?

Xem lời giảiHỏi bài