Trả lời Hoạt động 1 trang 38 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tìm các ước và số ước của các số trong bảng bên.

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tìm các ước của các số từ 2 đến 9

- Đếm số ước

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.6 trên 22 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 10. Số nguyên tố