Trả lời Câu hỏi 3 trang 41 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tìm các số còn thiếu trong phân tích số 30 ra thừa số nguyên tố theo sơ đồ cột ở hình bên.

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chia lần lượt các số bên tay trái cho tay phải được bao nhiêu ta ghi xuống dòng dưới.

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.6 trên 11 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 10. Số nguyên tố