Trả lời Câu hỏi 2 trang 40 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tìm các số còn thiếu trong phân tích số 18 ra thừa số nguyên tố theo sơ đồ cây ở hình 2.3.

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tách 18 = 3. a, Sau đó tách a = 2. b

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.5 trên 12 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 10. Số nguyên tố