Trả lời Tranh luận 1 trang 100 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

• Hình vuông có bao nhiêu trục đối xứng?

• Hình tròn có bao nhiêu trục đối xứng?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trục đối xứng là đường thẳng mà khi chia hình thành hai phần mà nếu gấp" hình theo đường thẳng d thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau.

Lời giải chi tiết

Hình vuông có 4 trục đối xứng

Hinh tròn có vô số trục đối xứng


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 21. Hình có trục đối xứng