Trả lời Luyện tập 2 trang 26 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

a) Lập biểu thức tính diện tích của hình chữ nhật ở hình bên.

 

b) Tính diện tích của hình chữ nhật đó khi a = 3 cm.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Tính chiều dài của hình chữ nhật.

=> Diện tích hình chữ nhật.

b) Thay a = 3 vào biểu thức tính diện tích

Lời giải chi tiết

a) Chiều dài của hình chữ nhật là: 

   a + a + 1 = 2.a + 1 (đơn vị độ dài)

   Diện tích hình chữ nhật là:

    a . (2.a + 1) (đơn vị diện tích)

b) Khi a = 3cm thì diện tích hình chữ nhật là:

   3. (2.3 + 1) = 21 (cm2)

Chú ý: Đơn vị độ dài ở câu a có thể là \(mm, cm, dm, m,...\).Đơn vị diện tích tương ứng là \(mm^2, cm^2, dm^2, m^2,...\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 22 phiếu