Trả lời Hoạt động 2 trang 49 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Gọi BC(6, 9) là tập hợp các số vừa là bội của 6, vừa là bội của 9. Hãy viết tập BC(6, 9).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lấy các số chung của hai tập hợp của ha tập hợp tìm được ở hoạt động 1.

Lời giải chi tiết

BC(6; 9) = {0; 18; 36; 54, ...}


Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu