Giải Bài 2.40 trang 53 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Học sinh lớp 6A khi xếp thành 3 hàng, 4 hàng hay 9 hàng đều vừa đủ. Biết số học sinh của lớp từ 30 đến 40. Tính số học sinh lớp 6A.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số học sinh của lớp 6A là BC(3; 4; 9) và trong khoảng từ 30 đến 40

Lời giải chi tiết

Học sinh lớp 6A khi xếp thành 3 hàng, 4 hàng hay 9 hàng đều vừa đủ.

Nên số học sinh của lớp 6A là BC(3; 4; 9) 

Ta có BCNN(3; 4; 9) = 36

Do đó BC(3; 4; 9) = {0; 36; 72; ...}

Mà số học sinh lớp 6A từ 30 đến 40 nên số học sinh lớp 6A là 36.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài