Trả lời Câu hỏi trang 33 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Thương của hai số khi nào là số dương? Khi nào là số âm?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tương tự với phép chia hai số nguyên:

+ Thương của phép chia hai số nguyên khác dấu luôn là số âm.

+ Thương của phép chia hai số nguyên cùng dấu luôn là số dương.

Lời giải chi tiết

Thương của 2 số là số dương khi 2 số đó cùng dấu và âm khi hai số khác dấu.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu