Trả lời Luyện tập 4 trang 34 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tính giá trị của biểu thức sau:

\(21.0,1 - \left[ {4 - \left( { - 3,2 - 4,8} \right)} \right]:0,1\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}21.0,1 - \left[ {4 - \left( { - 3,2 - 4,8} \right)} \right]:0,1\\ = 2,1 - \left[ {4 - \left( { - 8} \right)} \right]:0,1\\ = 2,1 - \left[ {4 + 8} \right]:0,1\\ = 2,1 - 12:0,1\\ = 2,1 - 12.10\\ = 2,1 - 120\\ =  - \left( {120 - 2,1} \right)\\ =  - 117,9\end{array}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu