Trả lời Luyện tập 2 trang 30 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn 0; -8,152; 0,12; -8,9

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

So sánh các số thập phân:

Số thập phân âm nhỏ hơn 0 và số thập phân dương lớn hơn 0.

Phân chia số thập phân âm và số thập phân dương.

So sánh hai số thập phân âm: Số có số đối lớn hơn thì số thập phân đó bé hơn.

Lời giải chi tiết

Số thập phân âm: -8,152;-8,9 đều nhỏ hơn 0.

Số thập phân dương: 0,12

Ta thấy 0<0,12

8,9 > 8,152 nên -8,9 < -8,152

Mà -8,152<0

Vậy ta có -8,9<-8,152<0<0,12

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 28. Số thập phân