Giải bài 7.4 trang 30 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Nhiệt độ đông đặc của một chất là nhiệt độ mà tại đó chất chuyển từ thể lỏng sang thể rắn.

Nhiệt độ đông đặc của rượu, nước và thủy ngân lần lượt là: \( - 117^\circ C;0^\circ C; - 38,83^\circ C\)

Hãy sắp xếp nhiệt độ động đặc của ba chất này theo thứ tự từ nhỏ đến lớn

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số thập phân âm luôn nhỏ hơn 0.

So sánh hai số thập phân âm: Số nào có số đối lơn hơn thì nhỏ hơn.

Lời giải chi tiết

 Số thập phân âm: \( - 117; - 38,83\)

Số thập phân âm luôn nhỏ hơn 0 nên \( - 117 < 0; - 38,83 < 0\) 

Số đối của \( - 117\) là 117, của \( - 38,83\) là 38,83.

\(117 > 38,83\) nên \( - 117 <  - 38,83\)

Dó đó \( - 117 <  - 38,83 < 0\)

Vậy nhiệt độ động đặc của ba chất này theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là: rượu, thủy ngân, nước

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 28. Số thập phân