Trả lời Hoạt động 1 trang 29 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Viết các phân số thập phân 17/10; 34/100; 25/1000 dưới dạng số thập phân.

Đề bài

Viết các phân số thập phân \(\dfrac{{17}}{{10}};\dfrac{{34}}{{100}};\dfrac{{25}}{{1000}}\) dưới dạng số thập phân.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết tử số trước.

Mẫu số có bao nhiêu số 0 thì dịch chuyển dấu phấy “,” sang trái từng đấy hàng.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}\dfrac{{17}}{{10}} = 1,7\\\dfrac{{34}}{{100}} = 0,34\\\dfrac{{25}}{{1000}} = 0,025\end{array}\)

Lời giải hay


Bình chọn:
4.7 trên 46 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí