Trả lời Câu hỏi trang 29 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Em hãy chỉ ra các số thập phân xuất hiện trong đoạn tin hình 7.1a và hình 7.1b. Tìm số đối của các số thập phân đó.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm các số thập phân: Số có dấu “,”

Tìm số đối: Thêm dấu “-” trước số thập phân dương, bỏ dấu “-” trước số thập phân âm

Lời giải chi tiết

Hình 7.1a: 29,96;  14,26;  7,5 và 3,4.

Số đối của 29,96 là -29,96

Số đối của 14,26 là -14,26

Số đối của 7,5 là -7,5

Số đối của 3,4 là -3,4.

Hình 7.1b: số -4,2 ; -2,4.

Số đối của -4,2 là 4,2

Số đối của -2,4 là 2,4.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 28. Số thập phân