Giải bài 6.35 trang 24 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2


2/5 của 30m là bao nhiêu?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu a

\(\dfrac{2}{5}\) của 30m là bao nhiêu?

Phương pháp giải:

Muốn tìm \(\dfrac{m}{n}\) của một số a cho trước ta tính \(a.\dfrac{m}{n}\)\(\left( {m \in \mathbb{N},n \in \mathbb{N}*} \right)\)

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{2}{5}\) của 30m là: \(30.\dfrac{2}{5} = 12\)

Câu b

\(\dfrac{3}{4}\)ha là bao nhiêu mét vuông?

Phương pháp giải:

Muốn tìm \(\dfrac{m}{n}\) của một số a cho trước ta tính \(a.\dfrac{m}{n}\)\(\left( {m \in \mathbb{N},n \in \mathbb{N}*} \right)\)

Lời giải chi tiết:

1 ha là 10 000 \(\left( {{m^2}} \right)\). Nên \(\dfrac{3}{4}\)ha là \(\dfrac{3}{4}\)của 10 000 \(\left( {{m^2}} \right)\), tức là:

\(10000.\dfrac{3}{4} = 7500\)\(\left( {{m^2}} \right)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 27. Hai bài toán về phân số