Trả lời Hoạt động 3 trang 46 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Em hãy quan sát các hình ảnh sau:

a) Hai thanh ray đường tàu (H. 8.9a) là hình ảnh của hai đường thẳng. Chúng có điểm chung không?

b) Hai con đường (H.8.9b) là hình ảnh của hai đường thẳng. Chúng có điểm chung không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 

Lời giải chi tiết

a) Không có điểm chung

b) Có điểm chung


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 32. Điểm và đường thẳng