Trả lời Hoạt động 1 trang 44 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2


Đề bài

Đánh dấu hai điểm phân biệt A, B trên một tờ giấy trắng.

- Dùng bút chì vẽ một đường thẳng đi qua hai điểm A, B.

- Tiếp tục dùng bút mực vẽ một đường thẳng đi qua hai điểm A, B.

Em có nhận xét gì về hai đường thẳng vừa vẽ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng thước và bút.

Lời giải chi tiết

Ta thấy chỉ có thể vẽ được đúng một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt A,B.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 32. Điểm và đường thẳng