Giải bài 6.4 trang 8 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Rút gọn các phân số sau :

\(\dfrac{{ - 12}}{{ - 4}}\);\(\dfrac{7}{{ - 35}}\); \(\dfrac{{ - 9}}{{27}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lấy cả tử và mẫu của các phân số chia cho ước chung lớn nhất.

Lời giải chi tiết

\(\dfrac{{ - 12}}{{ - 4}} = \dfrac{{ - 12:\left( { - 4} \right)}}{{\left( { - 4} \right):\left( { - 4} \right)}} = 3\)

\(\dfrac{7}{{ - 35}} = \dfrac{{7:\left( { - 7} \right)}}{{ - 35:\left( { - 7} \right)}} = \dfrac{{ - 1}}{5}\)

\(\dfrac{{ - 9}}{{27}} = \dfrac{{ - 9:9}}{{27:9}} = \dfrac{{ - 1}}{3}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu