Trả lời Hoạt động 2 trang 5 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Dựa vào hình vẽ, em hãy so sánh các phân số nhận được.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

So sánh phần tô đậm của mà các phân số \(\dfrac{3}{4}\) và \(\dfrac{6}{8}\) biểu thị.

Lời giải chi tiết

Hai phân số biểu thị phần tô đậm bằng nhau vì chúng biểu thị cùng phần tô màu.

Khi đó \(\dfrac{3}{4} = \dfrac{6}{8}\)


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu