Trả lời Hoạt động 6 trang 6 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Nhân cả tử và mẫu của phân số \(\dfrac{{ - 3}}{2}\) với \( - 5\) ta được phân số nào? Phân số vừa tìm được có bằng phân số \(\dfrac{{ - 3}}{2}\) không?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lấy \( - 3.\left( { - 5} \right)\) làm tử số và \(2.\left( { - 5} \right)\) làm mẫu số.

Sử dụng quy tắc bằng nhau của 2 phân số để kiểm tra phân số mới có bằng phân số \(\dfrac{{ - 3}}{2}\).

Lời giải chi tiết

\(\dfrac{{ - 3.\left( { - 5} \right)}}{{2.\left( { - 5} \right)}} = \dfrac{{15}}{{ - 10}}\)

Ta có \(\left( {15} \right).2 = 30 = \left( { - 3} \right).\left( { - 10} \right)\)

Vậy \(\dfrac{{15}}{{ - 10}} = \dfrac{{ - 3}}{2}\).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu