Trả lời Hoạt động 5 trang 36 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho các Số 42, 80, 191, 234.

Hãy sắp xếp các số trên thành hai nhóm: Nhóm các số chia hết cho 3 và nhóm các số không chia hết cho 3. 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép chia rồi nhóm

Lời giải chi tiết

Nhóm các số chia hết cho 3: 42 ; 234

Nhóm các số không chia hết cho 3: 80 ; 191


Bình chọn:
4.3 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 9. Dấu hiệu chia hết