Giải Bài 2.3 trang 33 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Tìm các số tự nhiên x, y sao cho

a) x \( \in \) B(7) và x < 70;

b) y \( \in \) Ư(50) và y > 5.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Muốn tìm các ước của a (a > 1), ta lần lượt chia a cho các số tự nhiên từ 1 đến 2 để xem a chia hết cho số nào thì số đó là ước của a.

- Ta có thể tìm các bội của một số khác bằng cách nhân số đó lần lượt với 0, 1, 2, 3,...

Lời giải chi tiết

a) x ∈ {0; 7; 14; 21; 28; 35; 42; 49; 56; 63}

b) y ∈ {10; 25; 50}

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài