Trả lời Hoạt động 4 trang 31 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Viết ba số chia hết cho 7. Tổng của chúng có chia hết cho 7 không?

Đề bài

Viết ba số chia hết cho 7. Tổng của chúng có chia hết cho 7 không?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm ba số chia hết cho 7 rồi tính tổng và xét xem nó có chia hết cho 7 hay không

Lời giải chi tiết

Chọn ba số chia hết cho 7 là: 7 ; 21; 70.

Tổng của chúng là: 7 + 21 + 70 = 98 chia hết cho 7.


Bình chọn:
4.4 trên 20 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí