Trả lời Vận dụng 2 trang 32 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tìm x thuộc tập (5; 25; 39; 54} sao cho tổng 20 + 45 + x không chia hết cho 5.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu a\( \vdots \)m, b\( \vdots \)m và c \(\not{ \vdots }\) m thì (a + b + c) không chia hết cho m.

Lời giải chi tiết

Tổng 20 + 45 + x \(\not{ \vdots }\) 5.

Mà 20 \( \vdots \) 5; 45 \( \vdots \) 5 nên x \(\not{ \vdots }\) 5.

Mặt khác: x \( \in \) {5; 25; 39; 54} nên x = 39 hoặc x = 54.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 12 phiếu