Trả lời Luyện tập 1 trang 31 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

a) Hãy tìm tất cả các ước của 20;

b) Hãy tìm tất cả các bội nhỏ hơn 50 của 4.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu a chia hết cho b, ta nói b là ước của a và a là bội của b.

Lời giải chi tiết

Tất cả các ước của 20 là: 1; 2; 4; 5; 10; 20

Tất cả các bội nhỏ hơn 50 của 4 là: 0; 4; 8; 12; 16; 20 ;24; 28; 32; 36; 40; 44; 48


Bình chọn:
4.4 trên 17 phiếu