CHƯƠNG II. TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

Bình chọn:
4.1 trên 40 phiếu
Bài 2.41 trang 53 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Hai đội công nhân trồng được một số cây như nhau. Mỗi công nhân đội đã trồng 8 cây, mỗi công nhân đội đã trồng 11 cây. Tính số cây mỗi đội đã trồng, biết rằng số cây đỏ trong khoảng từ 100 đến 200 cây.

Xem lời giải

Bài 2.42 trang 53 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Cứ 2 ngày, Hà đi dạo cùng bạn cún yêu quý của mình. Cứ 7 ngày, Hà lại tắm cho cún. Hôm nay, cún vừa được đi dạo, vừa được tắm. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày nữa thì cũn vừa được đi dạo vừa được tắm?

Xem lời giải

Bài 2.43 trang 53 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Quy đồng mẫu các phân số sau: a)9/12 và 7/15 ;....

Xem lời giải

Bài 2.44 trang 53 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Thực hiện các phép tính sau: a) 7/11+5/7; b) 7/20- 2/15

Xem lời giải

Bài 2.45 trang 55 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Cho bảng sau:... a) Tìm các số thích hợp thay vào ô trống trong bảng; b) So sánh tích ƯCLN(a, b) . BCNN(a, b) và a.b. Em rút ra kết luận gì?

Xem lời giải

Bài 2.46 trang 55 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tìm ƯCLN và BCNN của: a) 3.5^2 và 5^2.7 b) 2^2.3.5; 3^2.7 và 3.5.11

Xem lời giải

Bài 2.47 trang 55 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Các phân số sau đã tối giản chưa? Nếu chưa, hãy rút gọn về phân số tối giản.a)15/17; b) 70/105

Xem lời giải

Bài 2.48 trang 55 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Hai vận động viên chạy xung quanh một sân vận động. Hai vận động viên xuất phát tại cùng một thời điểm, cùng vị trí và chạy cùng chiều. Vận động viên thứ nhất chạy một vòng sân hết 360 giây, vận động viên thứ hai chạy một vòng sân mất 420 giây. Hỏi sau bao nhiêu phút họ lại gặp nhau, biết tốc độ di chuyển của họ không đổi?

Xem lời giải

Bài 2.49 trang 55 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Quy đồng mẫu các phân số sau:a) 4/9 và 7/15; b) 512; 7/15 và 4/27

Xem lời giải

Bài 2.50 trang 55 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Từ ba tấm gỗ có độ dài 56 dm, 48 dm và 40 dm, bác thợ mộc muốn cắt thành các thanh gỗ có độ dài như nhau mà không để thừa mẩu gỗ nào. Hỏi bác cắt như thế nào để được các thanh gỗ có độ dài lớn nhất có thể?

Xem lời giải

Bài 2.51 trang 55 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Học sinh lớp 6A khi xếp thành hàng 2, hàng 3, hàng 7 đều vừa đủ hàng. Hỏi số học sinh lớp 6A là bao nhiêu, biết rằng số học sinh nhỏ hơn 45.

Xem lời giải

Bài 2.52 trang 55 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Hai số có BCNN là 2^3.3.5^3 và ƯCLN là 2^2.5. Biết một trong hai số bằng 2^2.3.5, tìm số còn lại.

Xem lời giải

Bài 2.53 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tìm x thuộc {50; 108, 189, 1234; 2 019; 2 020} sao cho: a) x – 12 chia hết cho 2; b) x – 27 chia hết cho 3; c) x + 20 chia hết cho 5; d) x + 36 chia hết cho 9.

Xem lời giải

Bài 2.54 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Thực hiện phép tính sau rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố: a) 14^2 + 5^2 + 2^2; b) 400 : 5 + 40

Xem lời giải

Bài 2.55 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tìm ƯCLN và BCNN của: a) 21 và 98; b) 36 và 54.

Xem lời giải

Bài 2.56 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Các phân số sau đã là phân số tối giản chưa? Nếu chưa, hãy rút gọn về phân số tối giản.

Xem lời giải

Bài 2.57 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Thực hiện phép tính: a) 5/12+3/16; b) 4/15-2/9

Xem lời giải

Bài 2.58 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Có 12 quả cam, 18 quả xoài và 30 quà bơ. Mẹ muốn Mai chia đều mỗi loại quà đó vào các túi quà sao cho mỗi túi đều có cả cam, xoài và bơ. Hỏi Mai có thể chia được nhiều nhất là mấy túi quả?

Xem lời giải

Bài 2.59 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Bác Nam định kì 3 tháng một lần thay dầu, 6 tháng một lần xoay lốp xe ô tô của mình. Hỏi nếu bác ấy làm hai việc đó cùng lúc vào tháng 4 năm nay, thì lần gần nhất tiếp theo bác ấy sẽ cùng làm hai việc đó vào tháng nào?

Xem lời giải

Bài 2.60 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Biết rằng 79 và 97 là hai số nguyên tố. Hãy tìm ƯCLN và BCNN của hai số này.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất