Giải Bài 3.46 trang 75 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Tính giá trị của biểu thức:

A = 5ab – 3(a + b) với a = 4, b = - 3.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay các giá trị của a, b vào biểu thức rồi tính

Lời giải chi tiết

Thay a = 4, b = - 3 vào biểu thức A ta được:

A = 5ab - 3(a + b)  

= 5.4. (-3) - 3. [4 + (-3)]

= 20. (-3) – 3. (4 – 3)

= - 60 – 3. 1

= - 60 – 3

= - (60 + 3) 

= - 63.


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 75