Giải Bài 3.33 trang 72 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Nhân hai số cùng dấu:

a) (-298). (-4);                b) (-10). (-135).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu \(m,{\rm{ }}n\; \in {\mathbb{N}^*}\)thì:  (-m).(-n) = m .n.

Lời giải chi tiết

a) (-298).(-4) = 298.4 = 1 192             

b) (-10).(-135) = 10.135 = 1 350

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 16. Phép nhân số nguyên


Hỏi bài