Trả lời Luyện tập 2 trang 71 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Thực hiện các phép nhân sau:

a) (-12).(-12);           b) (-137) (-15). 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu \(m,{\rm{ }}n\; \in {\mathbb{N}^*}\)thì:  (-m).(-n) = m .n.

Lời giải chi tiết

a) (-12).(-12) = 12.12 = 144          

b) (-137) (-15) = 137.15 = 2055.


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 16. Phép nhân số nguyên