Trả lời Hoạt động 2 trang 70 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hãy dự đoán kết quả của các phép nhân 5.(-7) và (-6) . 8.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào HĐ1 để dự đoán.

Lời giải chi tiết

Dự đoán:   

5.(-7) = -(5.7) = -35   ;   (-6).8 = -(6.8) = -48


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 16. Phép nhân số nguyên