Trả lời Hoạt động 4 trang 71 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Dựa vào nhận xét ở HĐ3, hãy dự đoán kết quả của (-3).(-7).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đổi dấu tích của phép tính thứ ba.

Lời giải chi tiết

Dự đoán: (-3).(-7) = 21


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 16. Phép nhân số nguyên