Trả lời Vận dụng 1 trang 70 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Sử dụng phép nhân hai số nguyên khác dấu để giải bài toán mở đầu.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tổng số tiền Cao đã ghi = Số tiền ghi 1 lần . Số lần ghi

Lời giải chi tiết

Tổng số tiền Cao đã ghi là:   (-15 000).3 = -45 000 (đồng)

Vậy Cao đã chi 45 000 đồng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 16. Phép nhân số nguyên